Nyheder

DANSK FÅREAVL

NYHEDER

VI ARBEJDER PÅ EN NY HJEMMESIDE

 

Hvis du/I har oplevet noget eller deltaget i et fårearrangement vil vi da rigtig gerne løse om det - så sender du bare opslaget til faareavl@sheep.dk

Fødevarestyrelsen lukker ulovlig slagter ved Snedsted

 

01-07-2016

Fødevarestyrelsens Rejsehold lukkede fredag en ulovlig slagtervirksomhed på adressen Tøttrupvej 7 og 9, 7752 Snedsted i Thy.

 

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere, der har købt kød fra svin, får, lam, geder, hest og kreaturer fra adressen til at kassere varerne eller levere dem tilbage, da de er produceret under stærkt uhygiejniske forhold. Dyrene har heller ikke været dyrlægekontrolleret hverken før eller efter slagtning. Det kan derfor ikke udelukkes, at de kan have været syge på slagtetidspunktet.

Udbindingspakke til undersøgelser af løbe-tarm parasitter hos kvæg, får og ged

08.08.2016

 

Løbe-tarm parasitter findes i stort set alle besætninger, dog er smittetrykket forskelligt fra besætning til besætning, idet det afhænger meget af græsningsforhold og driftsform. Parasitterne kan overleve i lang tid på marken – også fra det ene år til det næste – og dyrene smittes derved, når de græsser på marken.

Obduktion på får og geder

01.06.2016

 

DTU Veterinærinstituttet tilbyder obduktion på kadavere fra små drøvtyggere, da vi jævnligt kontaktes af praktiserende dyrlæger, som ønsker denne diagnostiske ydelse. Vi foretager pato-anatomisk undersøgelse, anaerob/aerob bakteriologisk undersøgelse, histologisk og parasitologisk undersøgelse efter aftale med den indsendende dyrlæge.

Landsforeningen for Dansk Fåreavl | c/o Bjarne Wohlfahrt, Grønlandsvej 361, 7100 Vejle | Tlf.: 2336 6136 | Email: faareavl@sheep.dk

 

Copyright @ All Rights Reserved