NYHEDER

Indkaldelse til Generalforsamling for 2020 og 2021


Der indkaldes til de udsatte generalforsamlinger for 2020 og 2021 i Landsforeningen Dansk Fåreavl.

Lørdag 30. oktober 2021 kl. 13.30
Fjelsted Skov Hotel
Store Landevej 92
5592 Ejby

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På valg er:  Alle bestyrelsesmedlemmer for een eller 2 perioder.

Landsforeningen er vært ved en kop kaffe med brød.  Tilmelding ikke nødvendig.

Vi ses
Bestyrelsen

 Bestyrelsesmøde 16/8-2021

Møde i Dansk Fåreavl, Grønlandsvej 361, Vejle.

 

 

         Dagsorden: mandag den 16. august 2021.                              Referat: (Karsten)

1, Siden sidst, webmaster.

Flere dyrskuer lukker som følge af lang nedlukning. Andre får tilgang, Odense, Herning, Ribe, Roskilde og Kimbrer fortsætter indtil videre.

 

Vita Milling er vores nye webmaster. Vil gerne hjælpe os på feltet. I gang med at forny hjemmeside og racebeskrivelser.

2, Blad/nyhedsbreve.

Anne vil gerne stå for nyhedsbreve. Mangler input til det og vil bede bestyrelsen om backup. Gerne blandt andet med årets gang fra avler, information og fagstof.

Vil blive sendt ud pr. mail til medlemmerne.

3, Dialogforum efterår.

Møde 24. september på transportområdet. Vi vil gerne have gede- og hestefolkene med sammen med fårene, for at have større gennemslagskraft.

Helt urimeligt at prisen er steget til 7500 kr. for autorisation. Prisen er den samme, om man har en lille trailer, eller flere lastbiler.

Bagatelgrænsen bør også reguleres.

4. Plan for generalforsamling, dato, sted, dirigent.

30/10 på Tirsbæk Slot eller Bramdrupdam Kro. Start med bestyrelsesmøde kl. 11.30 og generalforsamling fra kl. 13.30. Dagsorden ifølge vedtægter. Morten Jakobsen forespørges om han vil være dirigent.

Vi holder en generalforsamling, regnskab og valg holdes både for 2020 og 2021. På valg er hele bestyrelsen således for et eller to år. Vi forsøger alle at finde nye kandidater til bestyrelsen.

 

5. Regnskab for 2019 /2020, status d.d.

 

Pænt regnskab pga. få aktiviteter det forløbne halvandet år. Plads til at investere i nye tiltag, som der tages fat på efter generalforsamlingen.

6. Fremtiden.

Vi koncentrerer os om at finde nye kandidater til bestyrelsen og afholde generalforsamling.

 

Gerne omtale før og efter generalforsamling via facebook og relevante medier.

7. Eventuelt.

Intet til punktet.Transportautorisationer

Dansk Fåreavl har taget kontakt til fødevareministeren angående de forhøjede gebyrer for transportautorisationer. Se brevet her.Guid omkring Transport

Fødevarestyrelsen har udgivet en guide om hvornår svin og kvæg er transportegnet.

Det vil være oplagt at guiden også bliver vejledende for transport af får og lam..

Læs hele teksten her: http://www.bricksite.com/uf/110000_119999/113337/17625384ff2f8cccdf9f1ce876f6fec8.pdfAKTIVITETER

Spørgeskema til folk med Gotlandske Pelsfår.


Mit navn er Benedikte Hansen.

Igennem de sidste par år, har jeg været i gang med akademiuddannelsen ”Kreativ Kommunikation” via Danmarks Medie og journalisthøjskole. Uddannelsen er en overbygning på mediegrafisk uddannelse, som baner vej mod erhverv i forlag, mediehuse (store som små), trykkerier, samt virksomheder med egen grafisk produktion.


Som uddannelsens slutspurt, er jeg så småt i gang med den afsluttende opgave, med eksamen i december 21. Opgaven skal være en løsning på et kommunikationsproblem - og dette med udgangspunkt i et emne, hvor jeg kan skinne igennem med mine (grafiske) faglige kompetencer.


Jeg har et ønske om at lave en bogsopsætning, der tager udgangspunkt i det Gotlandske Pelsfår, og er i gang med at idegenerer på projektet. 


Som led i min research, har jeg brug for at undersøge, hvilken potentiel målgruppe bogen kunne henvende sig til.

Derfor håber jeg at du/i vil bruge et par minutter på at besvare nogle spørgsmål, 


28-08-16

Fåredebatten på Facebook

Stil et spørgsmål og få svar fra andre fåreavlere. Eller skriv din mening og deltag i debatten om emner vedrørende fåreavl.