NYHEDER


17.01.2023Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Fåreavl,
lørdag den 4. marts 2023, kl. 13.30
Sted: Rugårdsvej 197, 5210 Odense N


Dagsorden


1. Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af referent


2. Beretning fra bestyrelsen
Beretning fra Avlsudvalg
Beretning fra Sundhedsudvalg


3. Godkendelse af revideret regnskab


4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingent for 2024 til kr. 50,- pr. medlem i
medlemsforeningerne


5. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 10/2 2023 på mail
formand@sheep.dk


6. Godkendelse af budget


7. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen


8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen


9. Valg til udvalg


Der skal vælges 4 medlemmer til:
Afsætningsudvalg
Klima- og naturudvalg
Sundhedsudvalg
Avls- og raceudvalg


10. Valg af 2 revisorer


11. Eventuelt


Af hensyn til forplejning vil vi bede om tilmelding, senest den 2. marts 2023 til
mailto:info@sheep.dk
Oplys venligst Foreningsnavn, repræsentant for foreningen samt antal medlemmer der
deltager.


Vi håber at se rigtig mange af jer.


Venlig hilsen
Bestyrelsen23.12.2022


Bestyrelsen for Dansk Fåreavl ønsker alle fårefolk en rigtig glædelig jul og alt godt i det nye år
1. november 2022

Ekstraordinær generalforsamling


Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 

Mandag, den 28/11 2022, kl. 16.30 på 

Fjeldsted Skov Hotel,

Store Landevej 92, 5592 Ejby


Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. valg af referent og 2 stemmetællere

3. Økonomi i Dansk Fåreavl

4. Behandling af forslag til ædnring af vedtægter

5. Eventuelt


Venlig hilsen

Bestyrelsen 


Der serveres en let anretning, så af hensyn til bestilling vil vi gerne bede om at I tilmelder jer. 


Tilmelding til formand@sheep.dk eller til Bente Østergaard, tlf. 2033 5206 senest fredag den 25. november 202210. oktober 2022

Kære medlemmer af Dansk Fåreavl

Fårebranchens foreninger holdt fællesmøde ifebruar 2022i Odense. Mødet var indkaldt af de to organisationer, Brancheforeningen Får og Geder og Fællesorganisationen Får og Lam.
De to organisationer har i flere år arbejdet for, at fårebranchen igen skulle samles i én landsdækkende interesseorganisation og igen tale med én stemme overfor myndigheder og faglige organisationer, for derved at kunne øve indflydelse på de beslutninger som bestemmer fårebranchens vilkår.
Fællesmødet var en meget positiv oplevelse. Mødet besluttede at nedsætte et udvalg med det mandat, at forsøge at bygge en interesseorganisation op omkring foreningen Dansk Fåreavl. Selvfølgelig under forudsætning af, at Dansk Fåreavl var villig til at tilpasse sin struktur til at løse opgaven.
Udvalget havde sit første møde imaj 2022. Her kunne Dansk Fåreavl meddele ,atmanhavde opbakning fra sin bestyrelse til at forsætte med arbejdet.
Derfor kunne mødet nu forsætte med at diskutere rammer og vilkår for en ny interesseorganisation.
Med mødets beslutninger som udgangspunkt, har Dansk Fåreavl hen over sommeren udarbejdet et udkast til nye vedtægter.
Dette udkast lå klart til udvalgets andet møde, som blev afholdt1. oktober 2022. Her blev vedtægterne nøje gennemgået og få justeringer foretaget. Udvalget var herefter enig om at rammer og vilkår var på plads, og atmanvar klar til at præsentere resultatet for den samlede fårebranche.

Dette sker på et fællesmøde som afholdes:

Lørdag d.29. oktober 2022kl. 13.00 – 16.00
Hos Fyns Familielandbrug, Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV

Dagsorden for mødet og forslag til nye vedtægter er vedhæftet denne mail.


Mødet er åbent og gratis foralle fårebranchens foreninger og deres medlemmer. Vi mener, det er vigtigt at så mange som muligt dukker op, så flest mulige er orienteret ,om den nye interesseorganisations betydning, og får mulighed for at give deres mening til kende.
Der serveres kaffe og kage.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.

Tilmelding sendes til:mailto:faareavl@gmail.comsenest25. oktober 2022

Hvis du har plads til flere i bilen, så lad os vide hvorfra og hvor mange, så vil vi kommunikere det ud til foreningens medlemmer.

I udvalgsarbejdet har følgende foreninger været repræsenteret: Dansk Fåreavl, Gotlænderforeningen, Sjællandske Fåreavlere, Fynske Fåreavlere, Sydvestjyske Fåreavlere og Sønderjysk Fåreavl.

Når mødet den 29/10 2022 er afsluttet og vi ved om Dansk Fåreavl skal føres videre som interesseorganisation - vil vi kontakte jer alle med en orientering om det videre forløb med ændring af Dansk Fåreavls vedtægter osv. For de af jer der ikkei dager medlem af en raceforening eller lokal/regional forening vil vi være behjælpelig med at henvise til disse foreninger så I i fremtiden ad den vej kan være med i arbejdet i Dansk Fåreavl.

Har du spørgsmål så kontakt gerne formand Bente Østergaard, tlf. 2033 5206 eller pr. mailformand@sheep.dk


På gensyn i Odense

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Dagsorden og vedægter kan ses her


26. august

Foreningen Ulvefrit Danmark.dk   

            Inviterer til Informations-Workshop

 Torstedvej 1, 6990 Ulfborg.

Mandag den 29.  august 2022 fra 12.00 til ca. 16.00


 Se program her


Foreningen Ulvefrit Danmark.dk

Inviterer til Informations-Seminar

Torstedvej 1, 6990 Ulfborg.

Tirsdag den 30.  august 2022 fra 9.30 til ca. 16.00


Se program her 

8. juli 2022

Stor tak skal lyde til de sponsorer som udsatte ærespræmier til Fåre- og Gede udstillingen på Landsskuet


 • Dansk Oxforddowforening
 • Dansk Texel Forening
 • PODA fonden
 • Skovhuse Fåregrej 
 • Gotlænderforeningen
 • Dansk Fåreavl
 • Midt Hegn
 • Dansk Suffolk
 • Dansk Shropshire
 • RB Farm Supply
 • Sydvestjyske Fåreavlere
 • Murerfirma Morten Brøgger ApS
 • Peugeot Fausing
 • Horsedoctor - plejeprodukter til dyr
 • Slagter Ole Thøgersen
 • Fynsk Fåreavlere
 • Tistrup Slagtehus
 • Toftnæs Landhandel
 • Sydbank
 • LimeHegn
 • Jorenko mineraler 
 • Grete Stick
 • Avlsudvalg Boer
 • Avlsudvalg Landracer
 • Dansk Gede Union 
 • Avlsudvalg Mohair
 • ChemVet dk A/S
 • Imerco Vejen
 • Ringkjøbing Landbobank
 • VIA Biler
 • Conexio
 • DETO ApS

14. juni 2022


Nyhedsbrev nr. 5 er nu udsendt til medlemmerne


Brug af inseminering i fåreavlen

Af kvægfagdyrlæge Anne Købsted Nymand, Bovicura, Aars


Fra lammets fødsel og nogen tid frem er lammet afhængig af mælk for at overleve og vokse. Den første, ofte tykke gule mælk, de får fra deres mor, kaldes colostrum eller råmælk og er uhyre vigtig for lammet både fordi det er fyldt med antistoffer, der beskytter lammet mod sygdomme, som moderdyret har mødt og fordi det er ekstremt næringsrigt. Selvsagt, hvis lam ikke får tilstrækkeligt og god kvalitet råmælk, så er det meget mere følsom for at få alverden problemer i opvæksten.

Da forekomst af sygdomme ikke er den samme i alle besætninger i Danmark, er det derfor altid bedst med råmælk fra et af dine egne får, hvis nu moderen ingen har. Råmælk kan fryses, så man har noget i reserve. Selv hvis lammet skal være flaskelam, er det vigtigt for dens sundhed, at den starter livet med en god portion råmælk dvs 50 ml pr kg lammet vejer 4 gange i døgnet i de første 3 dage. Råmælken er bedst, hvis den malkes ud kort tid efter læmningen og lammet optager bedst antistofferne, hvis den får det indenfor de første ..........

 

Vil du læse resten af nyhedsbrevet, så skynd dig at blive medlem af Dansk Fåreavel


4. februar 2022


Nyt regelsæt om Maedi-Visna og Ejererklæring er i dag lagt på www.landbrugsinfo.dk under menupunktet Øvrige dyr


Link kan du finde her på siden under Viden om får - Sundhed


4. januar 2022 


Nyt om nødhjælpspakke læmmesæson 2022 kan læses her 

23.12.2021

Vi ønsker alle fårefolk en glædelig jul og et godt nytår


Venlig hilsen Bestyrelsen i Dansk FåreavlTransportautorisationer

Dansk Fåreavl har taget kontakt til fødevareministeren angående de forhøjede gebyrer for transportautorisationer. Se brevet her.

AKTIVITETER
Sydvestjyske Fåreavlere afholder i år Maskin- og udstyrsdag 


Lørdag den 3. september 2022  


Hos :                  Varde Ådal Lam

                           Toftnæsvej 30, Alslev

                           6800 VardeHar du lyst til at udstille på dyrskuer, så er du 

velkommen til at kontakte Henning Nielsen  fra Dansk Fåreavl hvis du har spørgsmål til hvordan og hvorledes man gør når man skal udstille får på skuer 


Henning træffes på tlf. 2943 688528-08-16

Fåredebatten på Facebook

Stil et spørgsmål og få svar fra andre fåreavlere. Eller skriv din mening og deltag i debatten om emner vedrørende fåreavl.