Om Dansk Fåreavl

Hvem er vi ?

- en forening af fåreavlere - for alle fåreavlere.

Foreningen varetager fåreavlernes interesser såvel avls- som erhvervsmæssigt.


Dansk Fåreavl arbejder for at gøre det lettere at være fåreholder og for at forbedre vilkårene for at holde får i Danmark.


Forholdene for fårehold i Danmark søges fremmet gennem direkte politiske kontakter til myndigheder og politikere og gennem arbejdet i og samarbejdet med øvrige landbrugsorganisationer.


Der arrangeres en lang række aktiviteter såvel lokalt som på landsplan.