DANSK FÅREAVL

DU KAN LÆSE MERE HER:


www.faareafgiftsfonden.dk

Om Fåreafgiftsfonden

Fåreafgiftsfonden blev nedlagt pr 31.12.2016


Fåreafgiftsfonden havde til formål at styrke produktionen og afsætningen af produkter fra lam og får. Fonden er stiftet i henhold til bestemmelserne i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (landsbrugsstøtteloven).


Fonden kunne inden for dette formål og i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven især anvende midler til aktiviteter i forbindelse med:


  • afsætningsfremme
  • forskning og forsøg
  • produktudvikling
  • rådgivning
  • uddannelse
  • sygdomsforebyggelse
  • sygdomsbekæmpelse
  • dyrevelfærd
  • kontrol
  • samt medfinansiering af initiativer under EU-programmer.

Til finansiering af disse aktiviteter blev opkrævet produktionsafgifter i henhold til gældende lovgivning ligesom der kan modtages tilskud fra Promilleafgiftsfonden. Ved enhver slagtning af eller udførsel af får fra Danmark blev der til fonden indbetales 10 kr. pr. dyr.


Betalingen er bortfaldet og vil ikke blive genoptaget.


Se nærmere på www.faareafgiftsfonden.dk


Landsforeningen for Dansk Fåreavl | c/o Bjarne Wohlfahrt, Grønlandsvej 361, 7100 Vejle | Tlf.: 4043 4760 | Email: faareavl@sheep.dk


Copyright @ All Rights Reserved