Naturpleje

Får i naturpleje


Danmark har omkring 382.000 ha naturarealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, og det vurderes, at en stor del af disse naturarealer trænger til pleje. Tidligere var får en vigtig og naturlig del af vedligeholdelsen af disse arealer, men efterhånden som fårets antal faldt drastisk i Danmark, fik heder, overdrev og enge ofte lov at gro til.

I dag er der stor bevågenhed omkring naturpleje og fårets rolle i naturplejen, ligesom der er fokus på udvikling af støttemuligheder. Det betyder, at der kan være gode muligheder for fåreavlere i at deltage i naturpleje.
Staldindretning


Klik på billedet og læs om staldindretning..

Økonomi i lammeproduktionen


Klik på billedet og læs om økonomi i lammeproduktion.